Multikulturális iskola-előkészítő csoport

Kiket várunk csoportunkba?

  • Olyan nagycsoportos gyermekeket várunk, akik otthon nem magyarul beszélnek, de magyar nyelvű óvodába járnak és az óvodai szakemberek, logopédus szerint részképesség-gyengeséggel küzdenek. (Mit jelent ez? pl. író-rajzoló mozgás elmaradása, komplexebb beszédértési nehézségek, grammatikai hibák, számfogalmi bizonytalanság)
  • Fontos az alapszintű magyar nyelvhasználat (a nyelvtanítás nem feladata a csoportnak). A folytatás olvasása →

Nyelvfejlődési zavarok

Olyan fejlődési zavarok, melyekben a nyelvelsajátítás folyamatai már korai életkorban zavart szenvednek. A zavar azonban nem magyarázható perifériás (hallás-vagy már érzékszervi) károsodással, intellektuális deficittel vagy globális fejlődési késéssel, illetőleg nem okozza más szociális vagy neurológiai állapot sem (Abraham, 2013). A folytatás olvasása →

Orrhangzós beszéd terápiája

Mikor beszélünk orrhangzós beszédről?

Amikor a beszéd hangszíne megváltozik. Az orrhangok (m,n,ny) ejtése nem tiszta, elvesztik orrhangzósságukat vagy a nem orrhangok válnak orrhangzóssá. Továbbá fejlődési rendellenesség is okozhatja az orrhangzós színezetű beszédet. Ezesetben a lágyszájpad hiányzik, esetleg hiányos. Nem képez zárat a szájüreg és az orrüreg között, így akkor is áramlik levegő az orrba, amikor nem kellene. A folytatás olvasása →

Rekedtség, krákogás, erőtlen hang… A diszfóniáról röviden

Óvodáskorban a szűrések alkalmával néhány szülő meglepődve szembesül azzal, hogy gyermeke diszfóniás. Általában azok a személyek, akik sok időt töltenek a gyermekkel, fel sem figyelnek a tünetekre, melyek először általában nem tűnnek komolynak, ugyanakkor egy fontos és mindenképp kezelendő problémára hívják fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy a gyermekük hangképzése rendellenes. A folytatás olvasása →

Nyelvi késés

A nyelvi késés észrevételéhez szükséges ismernünk a beszéd fejlődésének normál ütemét.

Az újszülött az első hetekben, hónapokban sírással kommunikál. Így jelzi szükségleteit, igényeit. A hatodik héttől kezdve már hangadással gyakorolja a beszédszervek működtetését- gagyogás.

A hangokat szótagláncokká kapcsolja. A 6. hónaptól egyre jobban hasonlít az anyanyelvre ez a gagyogás.

A folytatás olvasása →