Viselkedésmódosító és figyelemfejlesztő csoport

A csoportfoglalkozás célja, hogy magatartási és/vagy figyelmi gondokkal küzdő gyermekek problémáin játékos körülmények között próbáljunk meg segíteni. A magatartási problémákat vagy az iskola vagy a szülők jelzik (vagy mindkettő), a figyelmi problémák általában mindkét fent jelzett közegben megjelennek. A foglalkozások tíz alkalomból állnak. Súlyosabb esetben két egymást követő csoporton is részt vesz a gyermek.

Szűkebb cél: Az elvárt magatartásformák és szabálytudat kialakítása, a figyelem és a szociális kapcsolati rendszerek fejlesztése, a másik gyermek hibáinak tolerálása.

Tágabb cél: A módszer intézményünk keretein kívül történő alkalmazása, melyben mind az iskolák, mind a szülők számára segítséget nyújtunk. A tíz alkalomból álló foglalkozás ugyanis csak beindítja a gyerekeknél a változásokat, megtanulják, hogyan kezeljék indulataikat, társkapcsolataikat, irányítsák figyelmüket az általunk elvárt cél felé. Ha azonban a fent jelzett tágabb életközösségekben nem történik változás, akkor a foglalkozások során megtanult viselkedésformák hamarosan feledésbe merülnek.

A foglalkozások felépítése: A csoportok négy főből állnak korosztály szerinti bontásban. Első-második osztályosok, valamint harmadik-negyedik osztályosok. (Tapasztalatom szerint az óvodás korú gyermekek gondolkodása még nem elég érett ahhoz, hogy megértsék a foglalkozások pontos célját, a 10-11 év fölötti korosztály számára pedig más ellátási forma az ideális.) Tehát a négy főből alkalmanként szerveződő két-két gyermekből álló csoportot hozunk létre. Ez a csoportalkotás nem a résztvevők egymás iránti szimpátiájából, hanem alkalmanként változó játékokból, sorshúzásból stb. áll. Az óra folyamán a gyerekek aktív közreműködésével „akadály- és feladatpályákat” hozunk létre, melyek teljesítése során az egy csapatot alkotók aktív együttműködése, egymás segítése szükséges feltétel ahhoz, hogy a csapat nyerjen.  Egy foglalkozás alkalmával négy-öt különböző pálya építése is lehetséges a résztvevők aktivitásától függően, tehát nem egyetlen feladatban dől el a végső győzelem. Az eredmény függ attól, hogy milyen gyorsan teljesítik az adott pályát a csapatok (ez annál gyorsabb, minél jobban segítik egymást a társak), függ az egymáshoz való hozzáállástól, negatív minősítéstől (társ lehülyézése, lebénázása, „miattad vesztettünk”, stb.), valamint vigasztalástól, dicsérettől. Társ szidása esetén sosem veszünk el a csapattól pontot, hanem a másik csapat kap plusz pontot; csapattárs vigasztalása, dicsérése esetén pedig plusz pontot kap a saját csapat.

ALAPSZABÁLY: Az elvárt viselkedésért jutalom jár, a büntetés egyenlő a jutalom elmaradásával. Az óra végén mindenki jutalmat kap. A több pontot elért csapat fejenként két zsákbamacskát húzhat, a kevesebbet elért pedig egyet.

CÉLUNK: Fentihez hasonló, jutalmazásos módszer kialakítása a családokban és a gyermekeket oktató-nevelő intézményekben.