BTM nehézség – Felülvizsgálat

A szakértői bizottság a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló fejlődését az első szakértői vélemény végrehajtásának megkezdését követő első tanévben, ezt követően addig a tanévig, amelyben a tanuló a 16. életévét betölti, minden harmadik tanévben felülvizsgálja a tanuló nevelési-oktatási intézményének jelzése alapján.

Az iskolák által beküldött névsorok alapján a felülvizsgálatokat intézményünk az alábbi táblázatban foglaltak szerint osztotta be.

A kontrollvizsgálatoktól függetlenül az első vizsgálatra utalt tanulók vizsgálati kérelmét a tanév során folyamatosan, de legkésőbb 2017. március 31-ig kérjük intézményünkbe eljuttatni.

Vizsgálati kérelmek kitöltésével kapcsolatos információk:

  • Továbbra is kérjük, hogy a vizsgálati kérelmeket /pedagógiai véleményeket/ az osztályfőnökök és szaktanárok minél informatívabban írják meg, kiemelve benne, hogy az előző vizsgálat óta milyen pozitív illetve negatív változások történtek, a fejlesztésben mire helyezték a hangsúlyt, miben értek el eredményeket, és mi az, ami továbbra is jelentős problémát okoz a gyermeknek a tanulmányai során! Fontos tudnunk, hogy milyen differenciálást, megsegítést alkalmaztak a tanulónál, és az mennyire vezetett eredményre! Mindez fontos és hasznos információkat nyújt számunkra a megfelelő döntés (kiemelten a mentesítések esetén) és a javaslatok meghozatalában.
  • Felhívjuk a figyelmet, hogy az elkészült vizsgálati kérelem tartalmát valamint a vizsgálat szükségességét, a vizsgálatok eredményeinek lehetséges következményeit, a vizsgálattal és a vizsgálat alapján elkészülő szakértői vélemény megállapításaival kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a szülőkkel ismertetni kell. A 15/2013. EMMI rendelet arra is kötelez bennünket, hogy a szülőktől a vizsgálat megkezdése előtt nyilatkozatot kérjünk az anyanyelvi sajátosságok figyelembe vételéről. A szülői nyilatkozatokat a vizsgálati kérelem utolsó oldala tartalmazza, kérjük, minden esetben írassák alá a szülői felügyeletet gyakorló szülőkkel!
  • Kérjük, hogy a halmozottan hátrányos helyzetről szóló nyilatkozat részt csak akkor írassák alá, ha valóban halmozottan hátrányos helyzetű a tanuló, és ebben az esetben azt is jelöljék, hogy igényli-e a szülő esélyegyenlőségi szakértő jelenlétét a vizsgálaton!
  • Bár a vizsgálati kérelem nyomtatványon nem szerepel külön az igazgató aláírása és a pecsét helye, kérjük, hogy iskolai kezdeményezés esetén aláírással és pecséttel hitelesítsék a kérelmeket!
  • Ugyancsak nem szerepel a nyomtatványon, de kérnénk, hogy minden esetben tüntessék fel a gyermek osztályfokát és oktatási azonosító számát!

A felülvizsgálatokkal és a vizsgálati kérelmek elkészítésével kapcsolatban probléma, kérdés esetén kérjük, hogy a kapcsolattartó kollégáinkat keressék bizalommal, írásban, telefonon, személyesen!

Felülvizsgálati beosztás
(2016/2017. tanév)

Iskola neve Vizsgálati kérelmek beküldési határideje Vizsgálatok
Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2016. szeptember 19. 2016. október 3 – 7.
Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 2016. szeptember 26. 2016. október10 – 20.
Budapest XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskola 2016. szeptember 30. október 21 – november 4.
Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 2016. október 17. 2016. november 7 – 18.
Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola 2016. október 31. 2016. november 21 – december 9.
Szabadság Sugárúti Általános Iskola 2016. november 21. 2016. december 12 – 16.
Diadal Úti Általános Iskola 2016. december 14. 2017. január 4 – 20.
Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola 2017. január 3. 2017. január 23 – 31.
Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola 2017. február 6. 2017. február 27 – március 10.
Budapest XVII. Kerületi Czimra Gyula Általános Iskola 2017. február 20. 2017. március 13 – április 14.
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 2017. március 27. 2017. április 17 – május 5.

 

8. osztályosok (minden iskolából) minél előbb 2016. október
Középiskolák és nem XVII. kerületi általános iskolák folyamatos (legkésőbb 2017.április 30-ig) folyamatos

.