Logopédia

Munkaközösségünk alapvető célja kerületünk beszédhibás gyermekeinek, ezen belül kiemelten a tanköteles korú, elsősorban hangcserés, illetve súlyosan torz ejtéses pöszék óvodában, iskolában történő ellátása. A pöszeség javításában a diszlexia prevenciója benne foglaltatik.
Egyéb beszédkórképek esetén ambuláns ellátást biztosítunk – amennyiben lehetőségeink ezt megengedik. Így a logopédiai ambulanciánkon folyt már diszfónia, nyelvlökéses nyelés, beszédészlelés és beszédtechnika javítása is.

Terápiás munkánkat megelőzi a szűrés, és vizsgálat.
A törvényi változások miatt [15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 25.§(3)] a szokásos tanév eleji logopédiai szűrés menete módosul az óvodákban. A vizsgálandó gyermekek köre kissé szűkül, hiszen az alapvizsgálat csak az 5. életévüket betöltöttekre terjed ki, viszont ugyanakkor kötelező.
A szülő írásban kap vizsgálati véleményt, ahogyan eddig is. Amennyiben tünetmentes a gyermek, úgy erről; ha beszédhibásnak találtuk, akkor a szülő első lépésben meghívást kap egy logopédiai szülői értekezletre, amin a megjelenést határozottan elvárjuk. Ezen a szülői értekezleten ismertetjük velük a vizsgálat menetét, a szülő fellebbezési jogait és a terápiában való együttműködésére vonatkozó kötelezettségeit. Csak ezek után kapja kézbe a vizsgálati véleményt. Ennek kézhez vétele után 15 nappal – a fellebbezési idő letelte után – kezdődhet a terápia. Amennyiben a szülő a fellebbezési jogáról lemond, akkor nem várjuk meg a 15 nap elteltét a terápia megindításával. A várólistán szereplő gyermekek terápiára kerülése folyamatosan történik, a tünetmentessé vált gyermekek helyének betöltésével – ahogyan eddig is.
Azok a gyermekek, akiket pillanatnyilag nem érint a fent említett törvény (mivel még nincsenek 5 évesek), csak a szülő írásbeli kérésére kerülhetnek logopédiai vizsgálatra. Minden érintett szülőnek módja lesz az erre a célra szerkesztett jelentkezési lap kitöltésével logopédiai szűrést kérni az intézményi logopédusnál. Ezekről a gyermekekről a tanév során készül majd a vizsgálati vélemény, s a terápiába kerülésük is év közben esedékes, amint ürül hely valamelyik csoportban.
Az általános iskolákban az 1. osztályosok logopédiai szűrése és az esetleg még mindig fennálló hangcserék és durva torz ejtések megszüntetése folyik.
Minden tanévben szeptember 2. hetének első két tanítási napján kerül sor az iskolákban az első osztályosok logopédiai szűrésére. Csak a szülő írásbeli kérésére kerülhetnek logopédiai vizsgálatra a tanulók. Minden érintett szülőnek módja volt az erre a célra szerkesztett jelentkezési lapon aláírásával a logopédiai szűrést kérni az osztályfőnöknél. A szülő írásban kap vizsgálati véleményt.
Logopédiai ambulanciánkon pillanatnyilag logopédiai vizsgálatok folynak rendszeresen, illetve szükség esetén nyelvlökéses nyelés javítását végezzük.
A beszédjavító terápiák – októberben kezdődnek.