Bejelentkezés

Tagintézményünk kizárólag írásban fogad bejelentkezést.

Kérjük, hogy az alábbi nyomtatványokat  szíveskedjenek kitölteni, minél több tartalmi információval, majd szíveskedjenek  aláírásukkal ellátni! A járványhelyzetre való tekintettel a kitöltött dokumentumokat e-mailben is befogadjuk.

A kitöltött és aláírt dokumentumokat a következő időpontokban tudják leadni intézményünkben:

Hétfő: 14.00-19.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-19.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00

A kérelmekhez kérjük mellékelni a rendelkezésükre álló egyéb dokumentumokat (pl. szakorvosi véleményt, leletet, a nem a mi tagintézményünkben készített korábbi szakértői véleményt, stb.)!

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a Köznevelési Törvény 41.§ (4.) bekezdése alapján a gyermek adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük és tartjuk nyilván. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat tagintézményünkben elérhető.

Bejelentkező lap az alábbi szakterületekre: nevelési tanácsadás (gyógypedagógiai fejlesztés, pszichológiai ellátás), logopédia

Bejelentkező lap korai életkorú (0-3 éves) gyermekkel kapcsolatban:

Szakértői vélemény iránti kérelem (kizárólag akkor használandó, ha Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vizsgálatára vagy Iskolaérettségi vizsgálatra vonatkozik a kérelem)

Első vizsgálat esetén szükséges kitölteni hozzá a vizsgálat kezdeményezőjének tisztázására szolgáló nyilatkozatot is!