Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés magyar sajátosság. Különleges lehetőség azon gyermekek számára, akiknek valamely enyhébb mozgásszervi, belgyógyászati, pszichés vagy idegrendszeri problémájukból eredően az iskolai normál testnevelés túl nagy megterhelés lenne, ám teljes felmentésre és egészségügyi gyógytornára még nincs szükségük. Lehetőség a testtartáshibák, az izomdiszbalanszok korrekciójára, a differenciálásra nagyobb hangsúlyt helyező, adekvát képességfejlesztésre, valamint egy biztos testkultúrális alap megteremtéséhez. Mindehhez a testnevelés eszköztárát, sok színes szert, mozgásos játékok széles arzenálját használja.

Jelentősége

Jelentőségét mi sem támasztja alá jobban, mint az óvodások és iskolások körében egyre nagyobb számban feltárt tartó-, és mozgatórendszeri gyengeségek, csökkent teherbírás.
Az okok mindennapi életünk zsúfoltságában és hibás szokásainkban illetve gyermekeink eltérő idejű és különböző gyorsaságú fejlődében rejlenek. Túlterhelt szülőkkel és túl, vagy csak egyoldalúan terhelt gyermekekkel találkozunk. A diákok sokat utaznak autóval, vagy egy megálló távolságot sem sétálnak, hanem buszra, villamosra szállnak. Közben tartják, cipelik – legtöbbször féloldalasan és azonos oldalon – a nehéz iskolatáskát. Napközben az iskolapadban, délután a számítógép előtt görnyednek: itt élnek társasági életet, és a legnagyobb baj, hogy gyermekeink itt játszanak is ülve, szaladgálás, foci, bújócska, bicajozás, sportolás helyett. Egy szóval mozgásszegény életmódjuk csak rátetéz az iskolák egyre nagyobb elvárásai által keltett feszültségekre. A stressztől megrövidült izmaik, a sok üléstől tovább zsugorodnak, tüdőkapacitásuk csökken, mozgásos-koordinációs fejlődésük lelassul, elmarad, így testnevelés órákon kudarcélményük lesz, egyre kevésbé szeretnek mozogni, esetleg pszichésen sérülnek. Többek közt ezt az ördögi kört hivatott egy ponton megtörni a gyógytestnevelés.
Különös figyelmet igényel a kisgyermek- és főként a serdülőkorban lévő nebuló gyors ütemű testi fejlődése miatt. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy az izmok ereje nem tudja követni a robbanásszerű növekedés ütemét. Szükségessé válhat a kíméletesebb, de a gyengült izomcsoportok koncentrált erősítése, a rövidült izmok nyújtása.

Főbb tevékenységi területek

– tartáshibák
– izomgyengeségek
– sérülés, baleset utáni enyhe panaszok
– túlsúly
– lúdtalp
– gerincferdülés azon enyhe formái, melyek egészségügyi (egyéni) gyógytornát nem, de fokozott kontrollt már igényelnek
– veleszületett vagy szerzett belgyógyászati enyhébb problémák, melyek egészségügyi ellátást nem igényelnek
Helyszín

Amennyiben nincs szükség kórházi, egyéni gyógytornára, kár lenne a gyermekekben betegségtudatot kelteni, tanintézményük, társaik köréből való kiemelésükkel. Az órák csoportfoglalkozás keretein belül, saját iskolai helyszíneken zajlanak. Az egyéni adottságokat és problémákat figyelembe véve egyéni és házi feladat gyakorlatokat kapnak a résztvevő tanulók saját elváltozásuk enyhítésére, melyet otthon is minden nap elvégeznek a gyorsabb fejlődés érdekében.
A gyógytestneveléshez kapcsolódó úszás a kerületben igénybe vehető.

Részvétel
Az ortopéd orvos, illetve az iskolaorvos diagnosztizál, az iskolaorvos testnevelési kategóriákba sorol, a gyógytestnevelő csoportokba osztja a tanulókat. Kétévente történik iskolai egészségügyi szűrés, de a szülők – személyes észrevételek alapján – önállóan is ortopéd orvoshoz fordulhatnak.
A gyógytestnevelés foglalkozásra sorolt tanulók számára kötelező a részvétel.

Időpont
A gyógytestnevelés órák a délelőtti, órarendi órák után, a délután folyamán zajlanak heti három órában. Ebből kettő tornatermi foglalkozás a diákok saját iskolájában, a harmadik órán pedig lehetőség nyílik a kerületben úszás óra látogatására. Az időpontokat a gyógytestnevelő a tornatermek szabad kapacitását, illetve a gyermekek szakköri és egyéb elfoglaltságait is figyelembe véve határozza meg.

Kategóriák

I.kat.:   Könnyített testnevelés
II. kat.:  Gyógytestnevelés:
II/A:   Gyógytestnevelés mellett testnevelés órán is részt vehet a tanuló, mivel enyhe problémát diagnosztizáltak nála
II/B:   Csak gyógytestnevelés órán vehet részt ha beutaló orvosa ezt indokoltnak látja
III. kat.: teljes felmentés iskolai testnevelés alól, egészségügyi gyógytorna szükséges komolyabb elváltozások, deformitások és panaszok esetén
A fenti kategóriákat az iskolaorvos határozza meg, illetve az oktatásban is járatos ortopéd orvos is javasolhatja.

Értékelés

A II/A kategóriás gyermekeket a testnevelő és a gyógytestnevelő közösen, a II/B kategóriába soroltakat pedig a gyógytestnevelő egyedül értékeli. Havonta osztályoznak a gyógytestnevelők, amit a gyógytestnevelés tájékoztató füzetben vezetnek. Félévkor és év végén 1-3 osztályban szöveges értékelést, a felsőbb évfolyamokban pedig osztályzatokat adnak, melyek a tanulók bizonyítványába kerülnek.