Tájékoztató a rendkívüli helyzetre vonatkozóan

Tisztelt Ügyfeleink!

A súlyosbodó járványügyi helyzetre való tekintettel, a gyermekek és családok, valamint a szakszolgálatnál dolgozó kollégák egészségének megvédése érdekében az ellátás biztosítása a Közép-Pesti Tankerület utasítása alapján 2020. március 16. napjától, hétfőtől visszavonásig a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátási helyein az alábbiak szerint valósul meg:

A szakemberek az ellátottak személyes megjelenését igénylő ellátást nem végezhetnek semmilyen formában. A szakszolgálati ellátás kizárólag digitális úton valósulhat meg.
Az ebben az időszakban felmerülő pszichés nehézségek, nevelési problémák esetén, valamint az előttünk álló, a családok számára kihívást, megpróbáltatást jelenthető krízishelyzetekben  tanácsadás igénybe vételére továbbra is lehetőség van.

A digitális ellátás megszervezése, kialakítása, a szülők számára készülő online anyagok összeállítása előreláthatóan néhány napot igénybe vesz, kérjük szíves türelmüket!
Terápiás ellátásban részesülő ügyfeleinkkel az adott szakember hamarosan felveszi a kapcsolatot telefonon és/vagy e-mailben.

A szakértői bizottsági tevékenység keretében az alapvizsgálat szünetel, felülvizsgálatok dokumentumelemzés módszerével valósulnak meg.
Az előjegyzett vizsgálati időpontokat lemondjuk, a vizsgálatok a későbbiekben fognak megvalósulni.

Az intézmény nyitvatartási ideje 2020. március 16. napjától módosul visszavonásig reggel 9 órától 17 óráig, ebben az idősávban tájékozódhatnak ügyfeleink telefonon vagy e-mailben, a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Kérjük szíves türelmüket és együttműködésüket!

Multikulturális iskola-előkészítő csoport

Kiket várunk csoportunkba?

  • Olyan nagycsoportos gyermekeket várunk, akik otthon nem magyarul beszélnek, de magyar nyelvű óvodába járnak és az óvodai szakemberek, logopédus szerint részképesség-gyengeséggel küzdenek. (Mit jelent ez? pl. író-rajzoló mozgás elmaradása, komplexebb beszédértési nehézségek, grammatikai hibák, számfogalmi bizonytalanság)
  • Fontos az alapszintű magyar nyelvhasználat (a nyelvtanítás nem feladata a csoportnak). A folytatás olvasása →

Nyelvfejlődési zavarok

Olyan fejlődési zavarok, melyekben a nyelvelsajátítás folyamatai már korai életkorban zavart szenvednek. A zavar azonban nem magyarázható perifériás (hallás-vagy már érzékszervi) károsodással, intellektuális deficittel vagy globális fejlődési késéssel, illetőleg nem okozza más szociális vagy neurológiai állapot sem (Abraham, 2013). A folytatás olvasása →