Multikulturális iskola-előkészítő csoport

Kiket várunk csoportunkba?

 • Olyan nagycsoportos gyermekeket várunk, akik otthon nem magyarul beszélnek, de magyar nyelvű óvodába járnak és az óvodai szakemberek, logopédus szerint részképesség-gyengeséggel küzdenek. (Mit jelent ez? pl. író-rajzoló mozgás elmaradása, komplexebb beszédértési nehézségek, grammatikai hibák, számfogalmi bizonytalanság)
 • Fontos az alapszintű magyar nyelvhasználat (a nyelvtanítás nem feladata a csoportnak).

Hogyan épülnek fel az órák?

 • Játékosan fejlesztjük a szókincset, segítjük az önálló beszéd-és nyelvi panelek alkalmazását.
 • Középpontjukban a nyelvi-és részképességfejlesztés áll (pl. számfogalom, finommotorika, vizuális észlelés és differenciálás, analizáló-szintetizáló képesség).
 • A cselekvéseket szóbeli megerősítések követik, mintát adva a magasabb nyelvi szint eléréséhez.
 • Célunk az iskolakezdés nehézségeinek megelőzése.

 

Hol található a csoport?/ A csoportos foglalkozások helyszíne

 • Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 17. Kerületi Tagintézménye
  1173 Budapest, Pesti út 82.

 

Hogyan jelentkezhet?

 • Az óvodai ajánlás után a jelentkezési lap leadásával tagintézményünk irodáján a tanév kezdetén.

 

 

 

Kedves Szülők!

A csoport rendje a következő:

 • heti 1×45 perc, kedd _______________________ órakor
 • A foglalkozásokra rendszeresen és pontosan kell járni. Ha a gyermek beteg, nem ment óvodába sem, természetesen hiányzása igazoltnak számít, de kérjük ezt e-mailen jelezzék számunkra.
 • Tanítási szünetekben (őszi/téli/tavaszi szünet, nemzeti ünnepek) a csoportok elmaradnak.
 • A foglalkozásokra kérünk egy A4es méretű mappát (ebbe gyűjtjük az elkészült feladatlapokat), kérjük, minden alkalommal hozzák magukkal.

 

A foglalkozások felépítése:

 1. csoportos beszélgetés, szókincsfejlesztés
 2. új téma feldolgozása
 3. ismeretek elmélyítése
 4. feladatlap, kézműves tevékenység

 

Otthoni gyakorlás, segítség:

 • A csoport nem elegendő a magyar nyelv elsajátításához, ehhez magyar, mint idegen nyelv tanárral kiegészített oktatás javasolt.
 • Fontos, hogy legyen otthon minél több magyar verses mesekönyv. Hallgassanak magyar nyelvű meséket! (Ehhez linkgyűjteményt biztosítunk a tanév folyamán.)
 • Ajánlott könyv: Szabó Szilvia: Látogatás a beszéd birodalmába I-II.
 • A foglalkozásokon ki nem színezett rajzokat otthon be lehet fejezni. A színezés fejleszti a ceruzafogást, a finommozgást, látás-beszéd szem-kéz mozgásának összerendezését.
 • A magyar oktatási rendszerről való tájékozódáshoz a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület (menedek.hu) Óvodában, iskolában Magyarországon szülői tájékoztatóját javasoljuk.

 

Üdvözlettel,

Kovács Ágnes kovacs.agnes.17@fpsz.net

Pánczél Timea panczel.timea.17@fpsz.net