Szenzoros integrációs terápiák

A tanulási és magatartási zavarok hátterében gyakran előfordul a szenzoros integráció zavara.
Mit jelent ez? Leegyszerűsítve: az idegrendszer nagyon sok ingert kap /egyensúly, tapintás, hang, fény, szag, íz/ a környezetből, melyet fel kell dolgozni, rangsorolni kell fontosság szerint, majd válaszolni kell rá.

Ha megfelelően fejlődik egy baba, akkor a veszélyes és veszélytelen, a lényeges és lényegtelen, a kellemes és kellemetlen ingerek elkülönítése jól működik, és a megfelelő válaszok kidolgozása is megtörténik. Ha azonban valahol egy működési probléma van: akár a bejövő ingerek feldolgozásánál, akár a szelektálásnál, akár a motoros kivitelezésnél, akkor a válaszadás nem megfelelő. Például a csecsemőkori reflexek, melyekre nagy szükség van a megfelelő időben, folyamatosan leépülnek, segítve ezzel a mozgásfejlődést. De ha nem épülnek le időben, akkor akadályai lesznek a megfelelő mozgáskoordináció kialakulásának. Ezek a fejlődésmenetek csodálatosan megtervezve épülnek egymásra és képezik a gondolkodás alapjait. Ha sérülnek, akkor az iskolában tanulási és magatartási zavarok formájában jelentkeznek, ezért fontos, hogy minél korábbi életkorban felfedezzük és fejlesztő foglalkozások vagy pszichológiai terápia keretein belül fejlesztésük elkezdődjön.
Jelenleg három, Magyarországon legtöbbször használt módszer van a szenzoros integráció fejlesztése során:
– Alapozó terápia: Delacato nevéhez fűződik, Magyarországon továbbfejlesztve
dr. Marton Éva által
– HRG, TSMT terápia, Lakatos Katalin által kidolgozva
– Ayres-terápia, Jean Ayres nevéhez fűződik, aki a 1970-es években dolgozta ki Amerikában és Magyarországon dr Varga Izabella, Szvatkó Anna és Dorner Márta kezdte alkalmazni. Jelenleg a kerületi Pedagógiai Szakszolgálatnál ezt a módszer elérhető.

Javasolt irodalom:
1. Varga I. – Szvatkó A.: (1993) Jean Ayes szenzoros integrációs terápiájának néhány alapelve. I. Óvodai Nevelés 4. 114-116.
2. Varga I. – Szvatkó A.: (1993) A játék, a fantázia szerepe a szenzoros integrációs terápiákban. Óvodai Nevelés 5. 151-153.
3. Szvatkó A.: (2002) Hiszen ez játék! – Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben In: Martonné Tamás Márta Fejlesztőpedagógia. Eötvös Kiadó, Budapest