Komplex anyanyelvi fejlesztés

Anyanyelvi fejlesztés tanulási nehézséggel küzdő általános és középiskolás diákok számára, egyre magasabb osztályfokhoz igazított, komplex anyanyelvi készségfejlesztő csoportfoglalkozások formájában.

A kerületben hagyományosan, a ’80-as évektől folyamatosan csiszolódó, saját módszerű, játékos versenyhelyzetek sorozatán keresztül az olvasás, írás, szövegfeldolgozás részképességeinek változatos, pergő működtetése.

A tanulók egyéni különbségeire és belső tartalékaira építve, a tantervi követelményekhez alkalmazkodva sikerélmény és fontosságérzés átélése feladatmegoldó interakciók során.

Az önismeret, önbizalom és cselekvőképesség fejlesztése az iskolai eredményesség és a személyiség épségének megőrzése céljából.