Diszkalkulia fejlesztés

Diszkalkulia: olyan szint alatti teljesítmény, ahol a tanuló a matematikában a tőle elvárt képességek szintje alatt kórosan elmarad, megfelelő mennyiségű befektetett munka ellenére.

A terápia célja: a matematika megtanulásához szükséges biztos alapok megteremtése, az elvonatkoztatás folyamatának segítése, a jártasságok, készségek kialakítása, az ismeretek önálló alkalmazása, valamint a hibás vagy fejletlen pszichikus funkciók fejlesztése.

A foglalkozásokon a tanulás több csatorna bekapcsolásával (érzékelés, látás, tapintás, észlelés), konkrét cselekvésen keresztül történik. Fontos cél ezeken kívül a kudarcélményekből fakadó teljesítményszorongás oldása, a motiváció erősítése.