Nyelvi késés

A nyelvi késés észrevételéhez szükséges ismernünk a beszéd fejlődésének normál ütemét.

Az újszülött az első hetekben, hónapokban sírással kommunikál. Így jelzi szükségleteit, igényeit. A hatodik héttől kezdve már hangadással gyakorolja a beszédszervek működtetését- gagyogás.

A hangokat szótagláncokká kapcsolja. A 6. hónaptól egyre jobban hasonlít az anyanyelvre ez a gagyogás.

Egy éves kor körül jelennek meg az első szavak és az egyszavas mondatok.

A szókincs az első évben lassabban fejlődik. Két éves korra általában 50 szóból áll. Későbbi problémák előrejelzője lehet, ha ez az 50-es szókincs nem alakul ki erre az időszakra.

Kétéves kortól következik be a szókincs robbanásszerű gyarapodása. Egyéni különbségek itt is lehetnek, de a szókincs elérheti akár az 500 szót is. Ez az első kérdező korszak. A Mi az? kérdéssel ismeri meg a környezetét, többször ismételtetve a fogalmakat.

Megjelennek a 2-3 szavas mondatok. Ebben az életkorban még természetes, hogy a gyermek hiányos vagy nyelvtanilag hibás mondatokat alkot.

3 éves kortól hatalmas fejlődésen megy keresztül a gyermeki beszéd. Folyamatosan gyarapodik a szókincs, bővülnek a szószerkezetek, 4-5 szavas mondatokat is mond a gyermek. Ekkor még előfordulhatnak hiányos, nyelvtanilag hibásan képzett mondatok. Nem ritka a beszédhangok helytelen képzése sem. Ez az élettani pöszeség, amely a beszédszervek ügyesedésével megszűnhet. Ez a második kérdező korszak. A legtöbbször használt kérdés a Miért?.

4 éves korra a gyermeknek a beszédhangok többségét már helyesen kell ejtenie. A mondatalkotás is nyelvtanilag helyes. Többes számot, tárgyesetet helyesen használ. Az igék, igekötők használatába még csúszhat hiba.

5 éves korra már összetett mondatokkal, helyes artikulációval beszél a gyermek. Szókincse tovább gyarapodik, minden szófajt használ.

6 évesen szókincse 3000 szó körüli, használja a felnőtt nyelvi mintákat, hangképzése helyes.

A beszédprodukció mellett a beszédértés is fontos területe a nyelvi fejlődésnek. Kezdetben gyorsabban fejlődik, mint a kifejező beszéd. 1 éves korra reagál a nevére a gyermek és kb. 50 szót megért. Ekkor még fontos a megértéshez a hangsúly, a mimika, a gesztusok. Fokozatosan megért egyszavas utasításokat.

2 évesen a megnevezett képeket felismeri, megért és követ kétféle utasítást.

3 évesen eldöntendő kérdésekre igennel vagy nemmel képes felelni, 4 évesen pedig már kezdi érteni az átvitt értelmű tartalmakat.

Előfordulhat, hogy a gyermek beszédfejlődése a fent leírtaktól eltérően fejlődik. Késik időben és minőségben sem éri el az átlagos fejlődés szintjét.

Jelei lehetnek:

 • kevés gagyogás,
 • az első szavak későn jelennek meg,
 • ugyancsak késik a kétszavas mondatok megjelenése,
 • hibás, a hangzó beszéd megértését jelentősen nehezítő beszédhangejtés 3 éves korban,
 • lassan gyarapodó szókincs,
 • nyelvtanilag hibás mondatalkotás,
 • szituációtól függő beszédértés,
 • esetleg általános motoros ügyetlenség

Mit tegyünk, ha gyermekünk beszéd és nyelvi fejlődését az átlagos fejlődésmenettől eltérőnek véljük?

Mindenképpen forduljunk szakemberhez: gyermekorvos, védőnő, fül-orr-gégész, logopédus.

Megfelelő vizsgálatok és diagnózis után az alábbi fejlesztési lehetőségek állnak rendelkezésre:

 • tanácsadás
 • beszédterápia
 • rendszeres tanácsadás és home tréning – otthoni fejlesztés – segítése
 • esetleg más terápiák alkalmazása (mozgás, gyógypedagógiai, korai fejlesztés, stb.)

 

 

Forrás:

Richter-Brügge-Mohs: Így tanulnak beszélni a gyerekek!

Soósné Pintye Mária-Fehérné Kovács Zsuzsa: Játsszunk beszédet!

Boér Zsuzsa: Beszédfejlődés 0-3 év között / logopediamindenkinek.hu